Kullanım Koşulları

TARAFTARİUM24 KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraftarium 24 hizmetinin başlatılmasından önce Ön Bilgilendirme Formunu ve aşağıda yazılı olan Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Sözleşme’de belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu hizmetten yararlanmayınız. İşbu Sözleşme’yi imzalamanız halinde, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Belirtilmelidir ki; dijital üyelik satın alan Tüketici kendisine ulaşan Taraftarium 24 dijital üyelik kodunu (“Dijital Üyelik Kodu”) sisteme girmek suretiyle işlemi tamamlayarak; elektronik ortamda ifa edilecek içerik hizmetlerine (“İçerik Hizmetleri”) ilişkin aşağıda belirtilen şartları okuyup kabul etmiş sayılmaktadır.

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 96731-5 numarası ile kayıtlı Vergi Kimlik Numarası 6450371077 olan Taraftarium 24 DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş. (Mersis No: 0645037107700001),(bundan sonra “Taraftarium 24” olarak anılacaktır) ile

1.2. TÜKETİCİ;

1.2.1 Banka/Kredi Kartı üzerinden oluşturulacak abonelikler için;

www.taraftarium.club adresinden ve/veya herhangi bir elektronik ortam üzerinden, mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler ile reklamsız veya reklamlı aylık veya yıllık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda Taraftarium 24’in sunduğu reklamsız veya reklamlı İçerik Hizmetleri yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

Bu abonelik modelinde ayrıca; Tüketici, Sözleşme’nin imzasından önce Taraftarium 24’in iş birliği içerisinde olduğu ve/veya Taraftarium 24 tarafından yürütülen bir kampanya ile de Taraftarium 24’in İçerik Hizmetleri’nden faydalanabilir. Tüketici’nin kampanya kodu ile ve/veya kod olmaksızın Taraftarium 24 tarafından münhasıran belirlenen herhangi bir kampanya ile Taraftarium 24 İçerik Hizmetleri’nden faydalanması için sisteme Banka/Kredi Kartı bilgilerini girmesi gerekmektedir.

1.2.2 Mobil Ödeme Hizmeti aracılığıyla bağlı olduğu operatör üzerinden ve/veya Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) metodu üzerinden oluşturulacak abonelikler için;

Herhangi bir elektronik ortam üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler ile reklamsız veya reklamlı aylık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda Taraftarium 24’in sunduğu reklamsız veya reklamlı İçerik Hizmetleri yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

1.2.3 Dijital Üyelik Kodunu satın alarak oluşturulacak abonelikler için;

İşbu Sözleşme kapsamında Tüketici, Taraftarium 24 platformu dışında satışa sunulan 1-3-6-12 aylık paket seçenekleri ile dijital üyelik paketini seçen, tek seferde tercih ettiği paketi satın alan ve bu kapsamda kendisine ulaşan Dijital Üyelik Kodu ile Taraftarium 24 platformundan üyeliğini başlatan gerçek kişidir. Belirtilmelidir ki; Tüketici Taraftarium 24 sistemine herhangi bir kredi kartı bilgisi girmediğinden, Taraflar arasında yenilenen veya güncellenen bir abonelik ilişkisi mevcut değildir.

Bununla birlikte; Dijital Üyelik Kodu kapsamında süreli üyelik satışı Taraftarium 24 tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bu kapsamda Tüketici’nin satın aldığı hizmete ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikli muhatabı; Tüketici’nin elektronik hizmeti satın aldığı esnada ön bilgilendirme formuna ve mesafeli satış sözleşmesine tarafı olan satıcı kuruluştur.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda yer alan butona tıklamak suretiyle imzalanarak taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

1.3. MÜŞTERİ

www.taraftarium.club adresinden reklamsız yıllık abonelik seçeneği üzerinden Taraftarium24 Ticari Paketi’ni seçen ve bu kapsamda Taraftarium 24’in sunduğu reklamsız İçerik Hizmetleri’nden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden İş Yeri sahibi (“Müşteri”) arasındadır.

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tüketici, Taraftarium 24 İçerik Hizmetleri’ni yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde satın alabilir ve ilgili İçerik Hizmetleri’ne erişim sağlayabilir. Karışıklığa mahal vermemek adına İçerik Hizmetleri’ne Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında erişim sağlanamayacaktır.

A) Banka/Kredi Kartı üzerinden, Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) metodu üzerinden ve Mobil Ödeme Hizmeti aracılığıyla bağlı olduğu operatör üzerinden başlatılacak abonelikler için;

Tüketici işbu Sözleşme’yi imzalayarak Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri detaylıca belirtilen içerik hizmetlerini (“İçerik Hizmetleri”) satın almıştır. İçerik Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgiler ve kullanım şartları www.taraftarium.club adlı web sitesindeki ve/veya mobil uygulamasında detaylıca belirtilmektedir.

Taraftarium 24, www.taraftarium.club adresinde yer alan uygulamalarıyla mobil cihaz ve/veya başkaca teknolojik aletler ile kendi yayın akışına göre seçilen İçerik Hizmetleri’ni, Tüketici’ye öncesinden belirttiği ücret ve koşullarda sunacaktır.

Bu kapsamda Tüketici de seçtiği abonelik tipine göre Taraftarium 24’in sunduğu hizmet bedelini zamanında seçtiği ödeme metodu doğrultusunda ödeyecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Taraftarium 24 hizmetlerini tamamen elektronik ortamda ifa edecek olup, Tüketici’ye hiçbir şekilde fiziken bir mal veya teslimat sunmayacaktır.

B) Dijital Üyelik Kodu satın alan Tüketici için;

Tüketici satın almış olduğu Dijital Üyelik Kodu’nu www.taraftarium.club üzerinden girmek kaydıyla İçerik Hizmetleri’ni kullanmaya başlayabilir. Satın alınan pakete göre, süre sonunda İçerik Hizmetleri kendiliğinden sona erecektir.

Dijital Üyelik Kodu’ndan hali hazırda Taraftarium 24 abonesi olmayan tüketiciler yararlanabilmektedir.

Dijital Üyelik Kodu’ndan yararlanma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yerleşik olan tüketiciler için geçerlidir.

Tüketici’nin Dijital Üyelik Kodu, satın aldığı süreye göre son kullanma tarihi değişiklik arz etmektedir. Dijital Üyelik Kodu bir (1) kullanım için söz konusu olup geçerlilik süresi Tüketici’nin üyelik kodunu satın aldığı satış kanallarında belirtilmektedir. Bu doğrultuda; ilgili kanallarda belirtilen son kullanma tarihlerinin geçmesi halinde, Dijital Üyelik Kodu kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

Dijital Üyelik Kodu ile İçerik Hizmetleri’nden yararlanmak için Tüketici’nin e-posta adresi ve/veya telefon numarasını sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Dijital Üyelik Kodu’ndan yararlanma yalnızca www.taraftarium.club adresi üzerinden mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden mümkündür.

Dijital Üyelik Kodu’ndan yalnızca bir kişi yararlanabilir.

Kampanya nakde çevrilemez, birlikte kullanılamaz veya takas edilemez.

18 yaşından küçükler Dijital Üyelik Kodu’ndan yararlanamaz.

C) Reklamsız yıllık abonelik seçeneği üzerinden Taraftarium24 Ticari Paketi’ni seçecek olan Müşteri için;

Müşteri işbu Sözleşme’yi imzalayarak Ticari Paket Satış Sözleşmesi’nde özellikleri detaylıca belirtilen içerik hizmetlerini (“İçerik Hizmetleri”) satın almıştır. İçerik Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgiler ve kullanım şartları www.taraftarium.club adlı web sitesindeki ve/veya mobil uygulamasında detaylıca belirtilmektedir.

Taraftarium 24, www.taraftarium.club adresinde yer alan uygulamalarıyla mobil cihaz ve/veya başkaca teknolojik aletler ile kendi yayın akışına göre seçilen İçerik Hizmetleri’ni, Tüketici’ye öncesinden belirttiği ücret ve koşullarda sunacaktır.

Bu kapsamda Tüketici de seçtiği abonelik tipine göre Taraftarium 24’in sunduğu hizmet bedelini zamanında seçtiği ödeme metodu doğrultusunda ödeyecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Taraftarium 24 hizmetlerini tamamen elektronik ortamda ifa edecek olup, Tüketici’ye hiçbir şekilde fiziken bir mal veya teslimat sunmayacaktır.

3. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki yazılı durumlarda, Taraftarium 24 Tüketici’ye sağladığı İçerik Hizmetleri’ni engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunları’na uygun olmayan bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde;

b) Taraftarium 24’de yer alan İçerik Hizmetleri’nin bireysel kullanım dışında kullanıldığı tespit edilmesi veya İçerik Hizmetleri’ni kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

c) Taraftarium 24 yazılımının genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan Taraftarium 24 altyapısını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi veya teşebbüsü halinde;

d) Tüketici’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Tüketici sorumludur. Aynı şekilde Tüketici, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Tüketici’ye aittir.

e) Tüketici tarafından Taraftarium 24’de yer alan İçerik Hizmetleri’nin bireysel kullanım dışında ticari amaçla kullanılması halinde Tüketici, alması gereken ticari paket ücretinin 3 katı tutarındaki cezai şartı Taraftarium 24’in yazılı ilk talebini müteakip derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

f) Tüketici’nin Taraftarium 24 kampanyalarının veya yazılımından kaynaklanan herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, Taraftarium 24’e herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, Taraftarium 24’in kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin/platformun kötüye kullanılmasının Taraftarium 24 tarafından tespit edilmesi durumunda, Taraftarium 24’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

g) Tüketici, üyelik sırasında belirtmiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin hatalı ve eksik bildirilmesinden kaynaklı doğacak tüm zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Tüketici, üyelik sırasında veya sonrasında değiştirdiği şifresini, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, şifresinin yetkisiz kullanımını tespit etmesi halinde derhal durumu Taraftarium 24’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Taraftarium 24 tarafından sağlanan İçerik Hizmetleri Tüketici’nin sisteme şifresini ve telefon numarasını girmesiyle sağlanacaktır. Tüketici’nin şifresini veya telefon numarasını yanlış girmesi sonucu İçerik Hizmetleri’nden faydalanamaması halinde Taraftarium 24’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

j) Tüketici, üyelik başvuru sırasında bildirdiği telefon numarası ve/veya e posta adresi üzerinden tek üyelik oluşturabilecektir. Taraftarium 24 sağladığı İçerik Hizmetleri aynı anda bir oturuma izin vermektedir.

k) Banka/kredi kartı ile başlatılacak aboneliklerde Tüketici’nin sisteme kayıtlı kartından tahsilat yapılamaması ve bu nedenle Tüketici’nin İçerik Hizmetleri’nden faydalanamaması halinde Taraftarium 24’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bu halde Taraftarium 24, Tüketici’den tahsilat yapma için gerekli denemeleri yapma hakkına haizdir. Taraftarium 24’in Tüketici’nin sisteme kayıtlı kartından tahsilat yapmasını müteakip Tüketici, İçerik Hizmetleri’nden faydalanmaya devam edebilecektir.

k) Mobil Ödeme Hizmeti üzerinden başlatılacak aboneliklerde; Tüketici, Tüketici’nin bağlı bulunduğu operatör aboneliğinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde Taraftarium 24 aboneliği de otomatik olarak sona erecektir.

4. BEYAN VE TAAHHÜTLER

a) Tüketici, Taraftarium 24’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini, Taraftarium 24’in kendisine sunduğu İçerik Hizmetleri’nin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarının yalnızca ve tek başına Taraftarium 24’e ait olduğunu; bu maddeye aykırılık halinde Taraftarium 24’in her türlü dava açma hakkı saklı olmak üzere uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları Taraftarium 24’in ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Tüketici, Taraftarium 24’in sağlamış olduğu İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraftarium 24’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde Taraftarium 24’in İçerik Hizmetleri’ni sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) Taraftarium 24, yazılım güncellemelerinden kaynaklı veya teknik problemler yaşanması nedeniyle İçerik Hizmetleri’ni ifa etmeyi geçici veya tamamıyla durdurabilir. Yaşanan teknik problemler nedeniyle sistemin durdurulması en kısa süre içerisinde giderilecektir. Belirtilen nedenlerle sistemin durdurulmasından kaynaklı Tüketici’nin Taraftarium 24’den herhangi bir hak veya alacak/tazminat talep etme hakkı bulunmadığı tarafların kabulündedir.

e) Tüketici, İçerik Hizmetleri’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Taraftarium 24 hizmetlerine ilişkin olarak yayımlanan her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Tüketici’ye aittir.

Bu kapsamda Tüketici Taraftarium 24’in teknik zorunluluklar veya kanundan meydana gelecek değişiklikler veya zorlayıcı nedenlerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Tüketici tarafından kabul edilmezse, Tüketici’nin derhal fesih hakkı saklıdır. Bu durumda Taraftarium 24, Sözleşme değişikliklerinin Tüketici tarafından kabul görmemesi halinde, İçerik Hizmetleri’ni durdurma, sunmama veya feshetme hakkına haiz olacaktır.

f) Taraftarium 24, İçerik Hizmetleri’ni sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaları, içeriğini ve yer alan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

g) Tüketici, Taraftarium 24 İçerik Hizmetleri’ne bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb. ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden Taraftarium 24’in bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. HİZMET BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

*Öncelikle belirtmek gerekir ki işbu maddede düzenlenen hükümler i) “**Banka/Kredi Kartı üzerinden”, ii) “Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) metodu üzerinden” ve iii) “Mobil Ödeme Hizmeti” aracılığıyla bağlı olduğu operatör üzerinden başlatılacak abonelikler için geçerlidir.

Dijital Üyelik Kodu satın alan Tüketiciler bu madde kapsamında değildir.

Taraftarium 24 tarafından sunulan hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici bakımından cayma hakkının kullanılması ilgili kanun maddelerinin uygulama alanı mümkün olmamaktadır.

Tüketici, Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen ve Taraftarium 24 web sitesinde açıklanan ücretli İçerik Hizmetleri’ne ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödeyeceğini, ödeme yapmaması halinde hizmetin Taraftarium 24 tarafından durdurulacağını kabul ve taahhüt eder.

Taraftarium 24 her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüketici hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar aboneliğini iptal edebilir. Belirtilen süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Tüketici yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

6. KAMPANYA KODU OLMASI HALİNDE KOD AKTİVASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Taraftarium 24, tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlarla kampanya iş birlikleri düzenleyebilir.

Tüketici, Sözleşme’nin imzasından önce Taraftarium 24’in iş birliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde Kampanya süreleri ve koşulları tek taraflı olarak Taraftarium 24 tarafından belirlenecek olup, Tüketici’ye Taraftarium 24 tarafından münhasıran belirlenen süre boyunca ücretsiz izleme hakkı tanınabilecektir. Tüketici’nin kampanya kodu ile Taraftarium 24 İçerik Hizmetleri’nden faydalanması için sisteme Banka/Kredi Kartı bilgilerini girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda da kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VEYA ABONELİK İPTALİ

Taraftarium 24, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti tüketicilere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde Tüketici yayın hizmetini sonlandıran Taraftarium 24’den hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

Tüketici’nin abonelik iptal hakkı, Tüketici’nin seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu abonelik kapsamında farklılık göstermektedir. Bu bağlamda;

Banka/Kredi Kartı üzerinden ve Mobil Ödeme Hizmeti aracılığıyla oluşturulacak aboneliklerde;

Tüketici, Taraftarium 24’e yazılı bildirimde bulunmak, www.taraftarium.club adresi üzerinden abonelik iptali talebinde bulunmak veya çağrı hizmetlerine bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. Tüketici abonelik iptalini, Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detayları belirtildiği şekilde seçtiği Taraftarium 24 abonelik tipine göre en az bir fatura dönemi öncesinde aboneliğin aylık yenileme dönemlerini dikkate alarak abonelik süresi içerisinde iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Banka/Kredi Kartı üzerinden oluşturulacak yıllık yenilenen aboneliklerde belirlenen abonelik süresi sona erdiğinde; abonelik otomatik olarak yenilenecektir. Ancak Tüketici’nin, Taraflar arasındaki sözleşmenin sonlandırılmasına ilişkin talepte bulunması veya onay vermesi halinde aboneliği sonlandırılacaktır.

Her yenileme dönemi geçtikten sonra yapılacak iptal talepleri bir sonraki dönem için sonuç doğuracaktır.

Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) üzerinden oluşturulacak aboneliklerde;

Uygulama Mağazası üzerinden uygulama içi satın alma (In-app purchase) metodu ile abonelik oluşturacak Tüketici abonelik iptalini Uygulama Mağazası üzerinden ya da akıllı cihazının ayarlar kısmından gerçekleştirebilecektir. Bu kapsamda Taraftarium 24’in abonelik iptali hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aboneliğin iptalini belirtilen şekilde gerçekleştiremeyen Tüketici Taraftarium 24’den herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.

Dijital üyelik kodu satın alan Tüketici’lerin abonelik iptal hakkı bulunmamaktadır. Dijital üyelik paketi sona erince abonelik otomatik olarak kendiliğinden sona erecektir. Bu bağlamda Dijital üyelik kodu satın alan Tüketici’nin paket değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

8. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

a)Taraftarium 24 işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kvkbasvuru@Taraftarium 24.com veya Taraftarium 24@hs03.kep.tr üzerinden elektronik posta adresine iletebilecektir.

Taraftarium 24, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin Taraftarium 24 tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b) Gizlilik ve Çerez Politikası, Taraftarium 24 web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. Gizlilik ve Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

10. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketici, kendisine verilen hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini 08502418148 nolu çağrı merkezi veya teknikdestek@Taraftarium 24.com adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

11.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

Taraftarium 24 Tüketici’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresinin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Taraftarium 24, Tüketici’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Taraftarium 24 tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Tüketici’ye ulaştığı kabul edilecektir.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraftarium 24’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Tüketici, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.