Site Kuralları

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş. Dünya Çapında Ağda bulunan ve Türkiye Express markalı ürün ve hizmetlere atıfta bulunan site(ler)imizin (“Site”) tüm ziyaretçilerinin aşağıdaki kural ve tüzüklere uymalarını istemektedir. Siteye girmekle, siz de bu kural ve koşulları bildiğinizi ve kabul ettiğinizi beyan ve teyit etmiş bulunuyorsunuz.

Sitenin Sahipliği:

Site, Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ye aittir ve onun kontrolü altındadır. Matbet TV Company ve onun iştirakleri ve bağlı şirketlerinin (“Matbet TV“) Siteyle ilgili herhangi bir sorumlulukları veya yükümlülükleri yoktur.

Kanun ve Yönetmelikler:

Kullanıcının Siteye erişimi ve Siteyi kullanması, yürürlükteki tüm mevzuata tâbidir.

Telif Hakkı / Ticari Markalar:

Sitede gösterilen ticari markalar, logolar ve servis işaretleri (“Markalar”), Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.nin, Matbet TV‘in mülkiyetindedir. Kullanıcıların bu Markaları bunların sahibi olan Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.nin, Matbet TV‘in ve diğer tarafların yazılı iznini almadan kullanmaları yasaktır. Sitenin içeriğinin tamamı telif hakkı koruması altındadır. Kullanıcıların Sitenin içeriğini ticari amaçlarla veya kamu yararı için modifiye etmeleri, kopyalamaları, dağıtmaları, iletmeleri, göstermeleri, yayımlamaları, satmaları, lisans vermeleri, bunlardan türev eserler yaratmaları veya benzeri başka şekillerde kullanmaları kesinlikle yasaktır.

Taraftarium 24  Verilmediği Beyanı:

SİTEDEKİ TÜM BİLGİLER, BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN VE FAKAT, TİCARİ DEĞERLE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA, MÜLKİYET HAKKIYLA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINA TECAVÜZ ETMEDİKLERİYLE, GÜVENLİKLE VEYA DOĞRULUKLA İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ALENİ VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” ESASINDA SİZE SUNULMAKTADIR.

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ve Matbet TV, kendilerinin yaptığı beyan ve açıklamalar hariç, herhangi bir şahsın Sitede ve Site kanalıyla açıkladığı herhangi bir mütalaa, fikir, görüş veya beyanın doğru veya güvenilir olduğuna dair bir garanti vermedikleri gibi bunların doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu da değildirler.

Matbet TV, bir kullanıcının Siteden ve Site aracılığıyla edindiği bilgilere güvenerek hareket etmesinin yol açabileceği zarar, ziyan veya kayıplardan kesinlikle ve hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Sitede ve Site aracılığıyla verilen bilgi, mütalaa, fikir, görüş veya beyanların doğru, tam ve eksiksiz veya faydalı olup olmadığını değerlendirmek kullanıcının kişisel sorumluluğundadır. Herhangi bir somut bilgi, mütalaa, fikir, görüş, beyan veya diğer içeriğin değerlendirilmesi konusunda uygunsa ve mümkünse lütfen profesyonel destek ve tavsiye alınız.

Sorumluluğun Sınırlandırılması:

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ve Matbet TV, (bu zararların doğabileceği kendilerine özel olarak bildirilmiş olsa bile) bir kullanıcının bilgisayar ekipmanlarını enfekte edebilecek virüslerle bağlantılı sorumluluklar da dahil olmak üzere, Siteye erişimden veya Sitenin kullanımından kaynaklanan ya da Siteye erişimle veya Sitenin kullanımıyla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı, arızi, netice kabilinden veya özel zararlardan dolayı (sözleşmeye dayanan, haksız fiilden doğan, mutlak sorumluluk, objektif sorumluluk veya benzerleri de dahil) hiçbir sorumluluk kabul etmediklerini özellikle ve açıkça beyan ederler.

Kullanıcı Bilgileri Ve Haberleşmelerinin Gizliliği:

İlgili kanunlar aksini emretmedikçe ve gerektirmedikçe, Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş. kişisel kullanıcı bilgilerini içeren ve doğrudan doğruya Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ye iletilen tüm kullanıcı bilgileri ve haberleşmelerin gizliliğini koruyacaktır. Ancak bir kullanıcının mesaj panolarına astıkları veya sohbet odalarında açıkladıkları bilgiler gizli sayılmayacak ve gizlilik korumasına alınmayacaktır ve Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.bu açıklamalarda bulunan bilgileri (fikirler, kavramlar, know-how veya diğer fikri mülkiyet eserleri de dahil), ilgili cari kanunların hükümlerine tâbi olmak kaydıyla, Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.nin uygun gördüğü şekilde ve tarzda ve ne olursa olsun herhangi bir amaçla kullanabilir ve ana şirketine, iştiraklerine, bağlı şirketlerine veya Matbet TV‘e verebilir ve ifşa edebilir.

Link Verilen İnternet Siteleri:

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ve Matbet TV, Siteye link verilmiş bulunan başka İnternet sitelerinde mevcut içerik ve bilgilerden sorumlu değildirler. Siteye link verilmiş bulunan başka İnternet sitelerine erişim, kullanıcının kendi riski altındadır.

Kişisel Verilerin İletilmesi:

Kullanıcı, Site aracılığıyla ve kanalıyla Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ye kişisel, mahrem ve özel veri ve bilgiler verdiğinde ve vermek yoluyla, bu mahrem ve özel kullanıcı verileri ve bilgilerinin Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.nin standart ticari uygulamalarına uygun olarak işlenmek üzere gerektiğinde uluslararası sınırların ötesine iletilmesine ve gönderilmesine şimdiden rıza göstermiş sayılacağını bilmektedir ve kabul eder.

Kurallar Ve Tüzüklerde Değişiklikler:

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş. Kurallarda ve Tüzüklerde her zaman değişiklik ve revizyon yapma hakkını saklı tutar ve kullanıcılar bu Kurallar ve Tüzüklerde yapılan değişikliklerden haberdar sayılacaklar ve bu değişikliklerle bağlı olacaklardır (Matbet TV ile ilgili hükümler hariç).

Kurallar Ve Tüzüklerin İhlâlleri:

Türkiye Taraftarium 24  Canlı Maç izle A.Ş.ve Matbet TV, belirli bir İnternet adresinden Siteye erişimi bloke etme hakkı da dahil olmak üzere, bu Kurallar ve Tüzüklerin ihlâlleri karşısında maddi kanunlardan ve örf ve âdet hukukundan doğan tüm kanun yollarına başvurma haklarını saklı tutarlar.

Şifreyle Korunan / Güvenli Alanlara Erişim:

Sitenin şifreyle korunan ve/veya güvenli alanlarına erişim ve bunların kullanım hakları sadece yetkili kullanıcılarla sınırlı tutulacaktır. Sitenin bu alanlarına erişmeye teşebbüs eden yetkisiz kişiler cezai takibata ve kovuşturmaya tâbi olabilirler.

Şifreyle Korunan / Güvenli Alanlara Erişim:

Sitenin şifre korumalı ve/veya güvenlikli alanlarına erişim yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılara açıktır. Sitenin bu alanlarına girme teşebbüsünde bulunan yetkilendirilmemiş bireyler hakkında yasal takibat başlatılabilir.

Yargı Mercii / Hakim Kanun:

Bu Sitenin kullanıcıları, TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasalarına uymayı kabul etmektedir.